Etsy mi traži VAT ID! Šta sad?

U proteklih nedelju dana vodi se polemika oko maila koji je Etsy poslao prodavcima i u kome se navodi da je potrebno uneti VAT ID.

Za početak, da vidimo šta kaže mail:

“Pišemo ti da bi te obavestili o izmenama koje se tiču obračuna Poreza na dodatu vrednost (PDV – VAT) na provizije za prodavce. Malo je komplikovano, pa ćemo to ovde pojednostaviti.

Zašto bi trebalo da unesete svoj PIB (PDV broj)

Počev od 1. Marta, Etsy će početi obračunavati i naplaćivati PDV na provizije za prodavce iz Srbije koji nisu uneli svoj PDV broj (PIB). Ovo je zbog promena u zakonodavstvu vaše države.

PDV ti neće biti naplaćivan ukoliko pre 1. marta unesete svoj PIB, u kom slučaju ćeš svakog prvom u mesecu dobijati fakturu od strane Etsy u kojoj će biti navedeno da ti Etsy nije naplatio PDV na svoje provizije.

Šta se dešava ukoliko ne uneseš PIB

Ukoliko ne uneseš PIB, sve provizije (naknade) koje se odnose na korisštenje Etsy tokom meseca marta će biti ukalkulisane u račun od 1.aprila. Nadalje, provizije za prethodni mesec će biti uključene u račun koji ispostavljamo prvog u mesecu. Također ćemo prvog u mesecu slati i račun sa listom provizija za prodavce koje podležu oporezivanju sa PDV i iznosom koji ti je na te provizije obračunat tokom prethodng meseca.

Ukoliko prodaješ digitalna dobra, Etsy obračunava odgovarajući PDV prilikom prodaje i nema potrebe da zasebno prikupljaš PDV.”

Šta se promenilo u zakonodavstvu naše države?

Više detalja o izmenama Zakona o PDV kojih se ova promena na Etsy tiče možete pročitati na sajtu Aktiva Sistem. Naime, još 2016-te godine je naš Zakon usklađen sa Zakonima EU u pogledu tretiranja mesta prometa usluge u međunarodnom prometu. Članom 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost(“Sl. glasnik RS” broj 108/16), u potpunosti je izmenjen član 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost, kojim se određuje mesto prometa usluga, u smislu ovog zakona, kao i pravila za određivanje mesta prometa usluga. Taj član je stupio na snagu 01.04.2017. godine.

Shodno tome, obzirom da se mi kao korisnici usluge oglašavanja koju nam pruža Etsy nalazimo u Srbiji, odnosno imamo sedište u Srbiji, mestom prometa usluga se smatra teritorija Republike Srbije, odnosno mesto u kome imamo sedište.

Dalje, članom 10a Zakona o PDV je propisano da:

“Strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga u Republici dužno je da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, nezavisno od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Strano lice koje u Republici vrši oporezivi promet dobara i usluga isključivo obveznicima PDV, odnosno licima iz člana 9. stav 1. ovog zakona, kao i promet usluga prevoza putnika autobusima za koje se kao osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz, u skladu sa ovim zakonom, nije dužno da u Republici odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV.”
Važan je podatak da strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga isključivo obveznicima PDV nije dužno odrediti poreskog punomoćnika. Etsy nema ograničenja sa kime posluje, a obzirom da je Zakonom o PDV, članom 33 propisano da Mali poreski ne obračunava PDV, odnosno nije obveznik PDV. Malim poreskim obveznikom se smatra obveznik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara.
Dakle, navedenim izmenama Etsy je dobio obavezu da odredi poreskog punomoćnika u Srbiji i da za usluge koje je izvršio rezidentima Republike Srbije obračuna PDV, a obzirom da ne posluje isključivo sa licima koja su obveznici PDV u Republici Srbiji.
VAT ID je u bukvalnom prevodu identifikacioni broj obveznika PDV, a za ove potrebe bi koristili PIB, obzirom da je PIB obavezni elemenat PDV računa.
Firma koja je u Srbiji obveznik PDV bi od Etsy dobila fakturu sa navedenim iznosom pruženih usluga i na kojoj bi se Etsy izjasnio da PDV nije obračunat. Takva firma ima obavezu da PDV na tu uslugu iskaže u svom PDV obračunu.
Ko u Srbiji nije obveznik PDV, a koristi usluge Etsy, smatram da ne bi trebao unositi svoj PIB jer nije obveznik PDV i nema načina da taj PDV naknadno obračuna i uplati. Mali poreski obveznici, odnosno korisnici Etsy usluga koji nisu PDV obveznici će zbog toga imati uvećane Etsy račune za iznos PDV na usluge (20%), pa će tako usluga postavljanja umesto dosadašnjih $0.2 iznositi $0.2 + 20% = $0.24. Isto je i sa uslugama promovisanih listinga, provizije od prodaje itd.

Ja sam paušalac i zašto da plaćam PDV kada sam oslobođen PDV i porez plaćam paušalno?

Često je pitanje. Međutim, termin paušalac se odnosi na način plaćanja poreza na dohodak (ekvivalent porezu na zarade koji plaćaju zaposleni od svoje bruto plate), koji spada u sasvim drugu grupu poreza i nije regulisan Zakonom o PDV, već Zakonom o porezu na dohodak. Paušalac plaća PDV svojim dobavljačima (ukoliko su oni PDV obveznici), pa će tako paušalac platiti i PDV elektrodistribuciji za električnu energiju, dobavljaču repromaterijala, vodovodu itd…itd… Obzirom da je Etsy PDV obveznik, a paušalac nije, jednako tako će paušalac platiti Etsy račun uvećan za PDV, a kasnije je Etsy dužan taj PDV usmeriti Republici Srbiji.

Zakonom o porezu na dohodak je propisano da preduzenik može paušalno plaćati porez na dohodak samo ukoliko mu je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno ukoliko mu je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – manji od 6.000.000 dinara, što ga po Zakonu o PDV automatski svrstava u male poreske obveznike (nije obveznik PDV).

Ja sam paušalac i bio bih u prekršaju ako bih ukalkulisao PDV?

Susreo sam se i sa ovim pitanjem. Tu je bitno razgraničiti da se neće zaračunati PDV na naše proizvode, već će se PDV zaračunavati isključivo na usluge koje nam Etsy pruža, odnosno PDV će se zaračunati na iznos njihovih provizija.

To bi uglavnom bilo to.

Share

10 comments

 1. Postovani Milane, planiram da prodajem seme za vez u digitalnom formatu preko Etsy. Medjutim, cini mi se da je zbog brojnih provizija koje bi bila u obavezi da platim sto Etsy, sto PayPalu to potpuno besmisleno. Ja sam pausalac i primala sam placanja za usluge prevodjenja preko Visa biznis kartice vezane za PayPal. Rec je bila o vecim iznosima pa mi obavezna PayPal provozija nije pretstavljala problem. Ali kad je rec o digitalnom proizvodu cija je prosecna cena na Etsy 5 USD zaista ne zam kako da formiram a da cela.stvar ima ikakvog smisla. Ako ne trazim previse, mozete li da me posavetujete koliki je ukupan trosak prodaje na Etsy za digital uz naplatu preko PayPal (pretpostavljam da bi kupci u startu odustali ukoliko se od njih ocekuje druga vrsta placanja). Unapred beskrajno zahvalna.

   1. Delimično tačno. Da bismo sve ovo razumeli, moramo prvo razdvojiti dva prometa. Jedan je promet kada mi prodajemo kupcu digitalno (ili neko drugo) dobro, a sasvim drugi promet je kada nama Etsy prodaje uslugu promocije (odnosno naplaćuje svoju proviziju). Iako su naizgled vezani, u pitanju su dva sasvim različita prometa. VAT na kupovinu digitalnih dobara plaća kupac digitalnog dobra, prikuplja ga i prosleđuje Etsy u naše ime. U prometu gde nama Etsy prodaje uslugu promocije i korištenja portala, kupac smo mi i mi plaćamo PDV (VAT). Ukoliko smo u Srbiji PDV obveznik, imamo pravo da sami obračunamo i prosledimo PDV Srbiji, ali ako nismo PDV obveznik, onda prikupljanje PDV-a vrši Etsy i dužni smo Etsy platiti PDV na njihovu uslugu u iznosu 20%.

 2. Dobar dan!
  Divni su Vam postovi i hvala Vam na svim informacijama koje mnogo znače nama koji tek treba da otvorimo etsy prodavnicu.
  Meni je naoko sve jasno osim dela oko formiranja cene,a vezano za poštarine. Ako formiran cenu koju želim da dobijem od kupca za taj proizvod, gde se dede poštarine koju ću morati da platim kada budem slala kupcu proizvod? Da li cenu formiran tako da uvećan iznos za cenu poštarine ili…?
  Unapred zahvalna!

 3. Dobar dan,
  Odlican vam je sajt, puno dobrih informacija i konkretnih primera.
  Izgleda da ni DaWanda vise ne postoji, radnje koje su bile tamo su prebacen na Etsy.
  Pozdrav

 4. Milane,molim Vas da mi kažete šta da radim jer nemam taj VAT ID broj i gde da ga nabavim?
  Otvorena mi je prodavnica već duže vreme,ali nemam taj broj.
  Hvala!

  1. Kao VAT ID se u suštini upisuje Pib sa oznakom zemlje isspred (RS) i to samo ukoliko ste registrovani kao firma/preduzetnik koja je obveznik PDV. U svakom drugom slučaju ste u prekršaju, tako da ne preporučujem unošenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *