U proteklih nedelju dana vodi se polemika oko maila koji je Etsy poslao prodavcima i u kome se navodi da je potrebno uneti VAT ID.

Za početak, da vidimo šta kaže mail:

“Pišemo ti da bi te obavestili o izmenama koje se tiču obračuna Poreza na dodatu vrednost (PDV – VAT) na provizije za prodavce. Malo je komplikovano, pa ćemo to ovde pojednostaviti.

Zašto bi trebalo da unesete svoj PIB (PDV broj)

Počev od 1. Marta, Etsy će početi obračunavati i naplaćivati PDV na provizije za prodavce iz Srbije koji nisu uneli svoj PDV broj (PIB). Ovo je zbog promena u zakonodavstvu vaše države.

PDV ti neće biti naplaćivan ukoliko pre 1. marta unesete svoj PIB, u kom slučaju ćeš svakog prvom u mesecu dobijati fakturu od strane Etsy u kojoj će biti navedeno da ti Etsy nije naplatio PDV na svoje provizije.

Šta se dešava ukoliko ne uneseš PIB

Ukoliko ne uneseš PIB, sve provizije (naknade) koje se odnose na korisštenje Etsy tokom meseca marta će biti ukalkulisane u račun od 1.aprila. Nadalje, provizije za prethodni mesec će biti uključene u račun koji ispostavljamo prvog u mesecu. Također ćemo prvog u mesecu slati i račun sa listom provizija za prodavce koje podležu oporezivanju sa PDV i iznosom koji ti je na te provizije obračunat tokom prethodng meseca.

Ukoliko prodaješ digitalna dobra, Etsy obračunava odgovarajući PDV prilikom prodaje i nema potrebe da zasebno prikupljaš PDV.”

Šta se promenilo u zakonodavstvu naše države?

Više detalja o izmenama Zakona o PDV kojih se ova promena na Etsy tiče možete pročitati na sajtu Aktiva Sistem. Naime, još 2016-te godine je naš Zakon usklađen sa Zakonima EU u pogledu tretiranja mesta prometa usluge u međunarodnom prometu. Članom 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost(“Sl. glasnik RS” broj 108/16), u potpunosti je izmenjen član 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost, kojim se određuje mesto prometa usluga, u smislu ovog zakona, kao i pravila za određivanje mesta prometa usluga. Taj član je stupio na snagu 01.04.2017. godine.

Shodno tome, obzirom da se mi kao korisnici usluge oglašavanja koju nam pruža Etsy nalazimo u Srbiji, odnosno imamo sedište u Srbiji, mestom prometa usluga se smatra teritorija Republike Srbije, odnosno mesto u kome imamo sedište.

Dalje, članom 10a Zakona o PDV je propisano da:

“Strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga u Republici dužno je da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, nezavisno od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Strano lice koje u Republici vrši oporezivi promet dobara i usluga isključivo obveznicima PDV, odnosno licima iz člana 9. stav 1. ovog zakona, kao i promet usluga prevoza putnika autobusima za koje se kao osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz, u skladu sa ovim zakonom, nije dužno da u Republici odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV.”
Važan je podatak da strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga isključivo obveznicima PDV nije dužno odrediti poreskog punomoćnika. Etsy nema ograničenja sa kime posluje, a obzirom da je Zakonom o PDV, članom 33 propisano da Mali poreski ne obračunava PDV, odnosno nije obveznik PDV. Malim poreskim obveznikom se smatra obveznik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara.
Dakle, navedenim izmenama Etsy je dobio obavezu da odredi poreskog punomoćnika u Srbiji i da za usluge koje je izvršio rezidentima Republike Srbije obračuna PDV, a obzirom da ne posluje isključivo sa licima koja su obveznici PDV u Republici Srbiji.
VAT ID je u bukvalnom prevodu identifikacioni broj obveznika PDV, a za ove potrebe bi koristili PIB, obzirom da je PIB obavezni elemenat PDV računa.
Firma koja je u Srbiji obveznik PDV bi od Etsy dobila fakturu sa navedenim iznosom pruženih usluga i na kojoj bi se Etsy izjasnio da PDV nije obračunat. Takva firma ima obavezu da PDV na tu uslugu iskaže u svom PDV obračunu.
Ko u Srbiji nije obveznik PDV, a koristi usluge Etsy, smatram da ne bi trebao unositi svoj PIB jer nije obveznik PDV i nema načina da taj PDV naknadno obračuna i uplati. Mali poreski obveznici, odnosno korisnici Etsy usluga koji nisu PDV obveznici će zbog toga imati uvećane Etsy račune za iznos PDV na usluge (20%), pa će tako usluga postavljanja umesto dosadašnjih $0.2 iznositi $0.2 + 20% = $0.24. Isto je i sa uslugama promovisanih listinga, provizije od prodaje itd.

Ja sam paušalac i zašto da plaćam PDV kada sam oslobođen PDV i porez plaćam paušalno?

Često je pitanje. Međutim, termin paušalac se odnosi na način plaćanja poreza na dohodak (ekvivalent porezu na zarade koji plaćaju zaposleni od svoje bruto plate), koji spada u sasvim drugu grupu poreza i nije regulisan Zakonom o PDV, već Zakonom o porezu na dohodak. Paušalac plaća PDV svojim dobavljačima (ukoliko su oni PDV obveznici), pa će tako paušalac platiti i PDV elektrodistribuciji za električnu energiju, dobavljaču repromaterijala, vodovodu itd…itd… Obzirom da je Etsy PDV obveznik, a paušalac nije, jednako tako će paušalac platiti Etsy račun uvećan za PDV, a kasnije je Etsy dužan taj PDV usmeriti Republici Srbiji.

Zakonom o porezu na dohodak je propisano da preduzenik može paušalno plaćati porez na dohodak samo ukoliko mu je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno ukoliko mu je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – manji od 6.000.000 dinara, što ga po Zakonu o PDV automatski svrstava u male poreske obveznike (nije obveznik PDV).

Ja sam paušalac i bio bih u prekršaju ako bih ukalkulisao PDV?

Susreo sam se i sa ovim pitanjem. Tu je bitno razgraničiti da se neće zaračunati PDV na naše proizvode, već će se PDV zaračunavati isključivo na usluge koje nam Etsy pruža, odnosno PDV će se zaračunati na iznos njihovih provizija.

To bi uglavnom bilo to.

Share

Durbin Ogrlica - PoeticDesigns

Durbin Ogrlica -Foto: http://PoeticDesigns.etsy.com

Etsy algoritam za pretragu se menja često i uvek usavršava u pravcu da kupcu da najrelevatniji proizvod za koji postoji najveća šansa da će biti kupljen. Stoga vremenom postaje kompleksniji i zahteva više intervenicija da bismo se uopšte nadali prikazivanju našeg proizvoda u prvih par strana rezultata pretrage, koji realno mogu i doneti neku prodaju, obzirom da retko koji kupac gleda dalje od prve 2-3 strane. Ukoliko na prve 2-3 strane ne nađe traženi artikal, velika je verovatnoća da će promeniti zahtev za pretragom u smislu dodavanja više detalja.

Nemaju svi parametri koji se mere istu težinu i nije dostupna matematička formula koja bi nam omogućila da precizno izračunamo mogućnost da se naš proizvod pojavi na prvoj strani rezultata pretrage, ali možemo pružiti maksimalno truda da ispoštujemo što više parametara i nadamo se povoljnom rezultatu 🙂

Vreme objave

U početku Etsy je rezultate pretrage prikazivao od novije postavljenih artikala ka starijima. Međutim, ogromnim rastom pojavila se potreba da se rezultati filtriraju bolje kako bi kupci dobili preciznije rezultate. No, vreme objave i dalje ostaje važan faktor u rezultatima pretrage iz više razloga:

  • čestim kupcima potrebno je osvežavati ponudu kako im proizvodi ne bi postali dosadni i kako ne bi odustali od kupovine na Etsy
  • postoji velika vrerovatnoća da stariji proizvodi nisu ažurirani i da možda nisu ni dostupni
  • Etsy zarađuje od postavljanja proizvoda, pa je poželjno da se proizvodi češće postavljaju i obnavljaju 🙂

Također, kada postavimo potpuno novi proizvod Etsy o njemu nema nikakvih dodatnih podataka u smislu reakcije kupaca, pa će ga, probe radi, češće postaviti na početak pretrage kako bi izmerio rekacije kupaca za buduće rangiranje.

Naslov i oznake (tagovi)

Etsy algoritam će kupcu ponuditi proizvode koji najbolje odgovaraju reči ili izrazu koji on traži. U tom smislu će tačna fraza “privesak slon” imati veću vrednost nego “privesak” ili “slon”, odnosno značajnu prednost će imati proizvodi koji u naslovu i oznakama imaju frazu “privesak slon”. Stoga je poželjno, obzirom na rast ponude, ciljati fraze od dve-tri reči i u oznakama više ne koristiti jednu reč, obzirom da nam to značajno smanjuje vidljivost.

Također, najveću vrednost imaju proizvodi kojima se reči koje kupac traži nalaze tačno u tom redosledu u naslovu i u oznakama. Važno je napomenuti i da se više vrednuje ako je taj izraz na početku naslova.

Iz navedenog možemo zaključiti da, ukoliko želimo da nam se proizvod bolje rangira kada kupac traži frazu “kožni privesak” bolja konstrukcija naslova je:

“Kožni privesak u obliku ružičastog slona”

nego

“Preslatki ružičasti slonić kožni privesak” ili “preslatki slonić privesak od kože ružičaste boje”

Naravno, podrazumevam u ovim primerima da je proizvod u oznakama imao oznaku “kožni privesak” 🙂

Osobine proizvoda

Svakom proizvodu prilikom postavljanja možemo pridružiti i vrednost sledećih atributa:

  • primarna boja
  • sekundarna boja
  • praznik
  • prigoda

Dakle, ako postavljamo privesak sive boje, onda je poželjno navesti boju u naslovu i oznakama, ali je svakako obavezno obeležiti primarnu boju kao sivu, kako bismo povećali mogućnost da proizvod bude relevantniji za pretragu “sivi privesak”.

Također, ukoliko je proizvod tematski vezan za neki praznik ili prigodu (venčanje, rođendan, gubitak kućnog ljubimca…) onda bismo to trebali izabrati u određenim osobinama. To nam povećava mogućnost da se proizvod nađe u rezultatima pretrage za, recimo, “božićni poklon”.

Kvalitet proizvoda i samog oglasa

Logično je da će prednost imati proizvodi koji se najlakše prodaju, pa će se proizvod, koji na 100 pregleda ima 3 prodaje, kotirati mnogo bolje nego proizvod koji na 100 pregleda nema nijednu ili jednu prodaju. Isti slučaj je i za proizvode koji ne 100 prikaza u rezultatima pretrage imaju veći broj kliktanja na stranicu sa detaljima proizvoda i veći broj ubacivanja proizvoda u listu omiljenih.

Iz tih razloga nam je bitno da primarna fotografija proizvoda (ona koja se prikazuje u rezultatima pretrage i koju podešavamo prilikom postavljanja listinga kao Thumbnail) bude maksimalno primamljiva, oštra, bez suviše šarene pozadine u koju bi se mogla utopiti i bez dodatnih detalja na fotografiji koji bi mogli dovesti kupca u zabludu šta se na toj fotografiji prodaje. Također, obzirom da se u rezultatima pretrage pokazuje tek prvih par reči naslova, bitno je navesti odmah na početku šta taj proizvod zaista jest, pa je tako i ovde bitno da na početku stoji “Zeleni privesak”, “Kožni pirvesak”, “Privesak Lav”, a ne nešto uopšteno tipa “Fantastični preslatki neverovatni proizvodčić”. Prikaz u rezultatima pretrage mora biti maksimalno uočljiv i jasan.

Što se tiče procenta prodaje primetićete da, ukoliko ste imali prodaju nekog artikla i taj artikal obnovite iz liste prodatih, često će se desiti da taj artikal bude ponovo prodat u relativno kratkom periodu. Stoga je dobro da proizvod obnavljate ukoliko je prodat, a u mogućnosti ste napraviti isti. Nikako ga nemojte postavljati ponovo kao potpuno nov proizvod, jer gubite sva srca i preglede koje ste imali na prethodnom listingu.

U početku su ovi parametri neutralni, pa će Etsy forsirati proizvod kako bi izmerio ove parametre.

Što se kvaliteta samog proizvoda tiče, Etsy će svakako forsirati više one prodavce čijim proizvodima i uslugom su kupci zadovoljniji. Zato je važno imati pozitivne ocene. Često kupci zaborave oceniti prodaju, pa nije loša praksa kontaktirati ih neko vreme nakon slanja, pitati da li su zadovoljni proizvodom i ukoliko jesu zamoliti ih da ocene proizvod kako bi olakšali vašim budućim kupcima. Ukoliko nisu, ponuditi im neku kompenzaciju, saslušati šta su primedbe i eventualno korigovati proizvod u budućnosti. Maksimalno se borite se za 5 zvezdica. Barem u početku 🙂

Mislim da je ovde bitno napomenuti da postoji mogućnost da Etsy manje forsira vašu radnju ukoliko imate mnoštvo narudžbi koje se nalze u obradi. Naime, primetio sam ( a i nekoliko prodavaca sa kojima sam razgovarao imaju slično mišljenje) da kada se nakupi narudžbi koje su u obradi, kao da se prodaja stopira do trenutka kada su sve narudžbe poslate, kada prodaja ponovo krene. Iako nigde nisam naišao na zvaničan podatak da je to uzeto kao paramatar za vrednovanje, pretpostavlja da bi to moglo biti u cilju čuvanja kupaca od prevare tako što sprečava da neki prodavac odjednom napravi veliki broj prodaja koje na koncu ne ispoštuje. Zato je dobro da se pošiljke pošalju što je pre moguće i da se narudžbe označe poslatim.

Lokacija radnje

Iako Etsy tvrdi i dalje da je lokacija radnje bitna samo u Australiji i Velikoj Britaniji, jer su se samo kupci iz tih zemalja izjasnili da mnogo više vole da kupuju lokalno, u novije vreme je osetnije da lokacija igra značajnu ulogu u rezultatima pretrage. To je nešto na šta, na žalost, ne možemo značajno uticati, pa je to potrebno kompenzovati kvalitetnijim radom, boljom komunikacijom, većom prisutnošću na društvenim mrežama i slično. Na taj način povećavamo vrednost ostalih parametara (pregleda, srca i prodaja) koji će nam omogućiti prednost u odnosu na lokaciju.

Naravno, uvek se može postaviti da se radnja nalazi u USA, ali će to samo dovesti do mnoštva kupaca nezadovoljnih rokom isporuke.

Igrice (favatroni i slično)

Iako je po Etsy grupama popularno masovno stavljanje proizvoda u liste omiljenih i masovono uzajamno stavljanje radnji u liste omiljenih, to u konačnici može biti i kontraproduktivno. Naime, svesni takve prakse, Etsy algoritam je korigovan da takve pojave ispegla, pa baš kao i Google algoritmi, postoji mogućnost da jednostavno zanemari takve nagle i neprirodne skokove u popularnosti. Svakako je da se situacija da od 50 pregleda proizvod dobije 50 srca ne može smatrati organskom, ali postoji mogućnost da neko od saigrača primeti vaš proizvod i kupi ga. Svakako ne preporučujem konstantno bavljenje ovim igricama, ali mislim da ponekat odigrati neku ne može značajno da škodi, a ako vam je primarna fotografija kvalitetno odrađena, postoji mogućnost da budete primećeni od strane saigrača.

Ključne reči

Na kraju, postavlja se kao problem kako znati šta će kupac tražiti i koju frazu ciljati prilikom osmišljavanja oglasa za proizvod?

Jedna od najjednostavnijih opcija je da pokažete prijateljima i kolegama fotografiju svog proizvoda i da ih zamolite da navedu upite kojima bi tražili vaš proizvod na Etsy. Također ih možete zamoliti i da provere trenutno rangiranj tog proizvoda na Etsy (da probaju da li ga nalaze u prvih 5-10 strana rezultata). Plus bi bio i da kliknu na proizvod ukoliko ga nađu (tako će poslati joše jedan signal Etsy da je vaš proizvod interesantan za datu pretragu). Naravno, ne treba preterivati sa kliktanjima 🙂

Dalje opcije su alati koji daju statističke preglede popularnosti određenih ključnih reči i izraza, kao što su

  • Google Keyword Planner – Google-ov alat koji pomaže korisnicima koji žele da se reklamiraju na Google AdWords platformi. On daje precizne podatke o mesečnim pretragama za tražene ključne reči, kao i solidan broj predloga sličnih reči i izraza.
  • Marmelead – odlična alatka za analizu ključnih reči na Etsy, kao i analizu vaših postavljenih artikala. Mana joj je što nije besplatna 🙂 Košta $19 mesečno.
  • EtsyRank – sajt koji će vam dati analizu vaših artikala i pomoći da bolje rangirate svoje oglase. Također omogućuje i procenu vrednosti ključnih reči i sl. Nije toliko kompleksna kao Marmelead, ali je besplatna (barem za sada) 🙂

Također, možda nije loše razmotriti i opciju za rangiranje na ključne reči koje u sebi sadrže standardne greške. Ideja je da greške u kucanju rade i kupci, te ukoliko su to neke učestale greške, postoji mogućnost da dobijete solidan saobraćaj, obzirom da se još uvek malo njih rangira na greške u kucanju, odnosno manja je konkurencija.

Više o gore navedenim alatima planiram za neki drugi tekst, pa vas pozivam da se upišete na listu za primanje novosti putem e-maila, kako biste bili obavešteni po objavljivanju novog članka 🙂

Odnedavno je Etsy promovisao novi marketinški alat koji bi trebao povećati broj kupaca povratnika. Naime, radi se o mogućnosti da novosti o svojoj radnji plasirate svim korisnicima koji su stavili vašu radnju u omiljene, kao i korisnicima koji su nekada kupovali kod vas.

Shop updates - Novosti iz radnje

Novosti o radnji možete pronaći u delu sa informacijama o radnji (na slici). Klikom na taj link prikazaće vam se sve novosti koje je radnja objavila. Kao alat, novosti su namenjene prvenstveno korisnicima mobilnih aplikacija, pa se stoga prikazuju korisnicima Etsy aplikacije na naslovnom ekranu, kao što to možete videti na slici (Shared by shops you like – Podeljeno od strane radnji koje ste postavili u omiljene):

Novosti radnje se prikazuju na naslovnici aplikacije

Korisnicima ova opcija omogućuje da budu u toku sa radnjama za koje imaju najveće interesovanje, što bi trebalo doprineti boljoj konverziji.

Novosti se trenutno mogu objavljivati samo putem Sell On Etsy aplikacije (Etsy aplikacija za prodavce) i opcija se nalazi u meniju aplikacije:

Meni opcija u aplikaciji

Kada kliknete na opciju menija otvoriće vam se mogućnost da postavite novost.

Postavljanje novosti
Ukoliko nemate novosti prikazaće vam se slikovno uputstvo koje objašnjava čemu opcija služi, a ukoliko postoje prethodne novosti biće prikazana lista. U dnu ekrana se nalazi plavo dugme za kreiranje novosti.
Postavljanje novosti korak 2
Prvi korak je da postavite sliku, koju možete tog trenutka uslikati kamerom uređaja, ili možete unapred pripremiti. Ja sam se odlučio da postavim novost o oceni koju sam dobio od jednog kupca. Prethodno sam snimio ekran sa prikazanom ocenom i fotografiju prebacio na tablet.
Povezivanje novosti sa proizvodom
Sledeći korak je da povežete novost sa nekim proizvodom u svojoj radnji. Kada kliknete na “Tag this photo…” prikazaće se lista proizvoda u radnji i potrebno je izabrati jedan sa kojim će novost biti povezana.
Novost povezana sa proizvodom
Ova opcija omogućuje kupcima da klikom na novost trenutno pređu na listing proizvoda, ukoliko žele da ga kupe.
pisanje opisa
Preostaje još samo da se opiše dešavanje na fotografiji. Ukoliko ste, recimo, fotografisali sebe dok izrađujete neki predmet navedite o kome se predmetu radi, postupku, šta vas inspiriše u tom trenutku i sl… Nakon što unesete opis fotografije, kliknite na “Share on Etsy” (Podeli na Etsy-u) dugme kako bi novost bila objavljena.
Postavljanje novosti - poslednji korak
Nakon što objavite novost omogućeno je da tu novost jednim klikom podelite i na društvenim mrežama.

Nova alatka vam omogućuje da lakše komunicirate sa svojim kupcima i da sa njima podelite neke trenutke iz svoje kreativne svakodnevice. Najbolji predlog za upotrebu ove opcije je da sa svojim kupcima delite slike procesa izrade, vaše radionice i slično, kako biste jasno napravili razliku između vas i kineskih trgovaca (kojih je sve više na Etsy). Dobro je podeliti i sa njima slike svog proizvoda “u akciji”, bilo da su nam te slike poslali raniji kupci, ili smo sam proizvod fotografisali u nekoj stvarnoj situaciji. To će kupcima dati precizniju ideju kako proizvod izgleda u svakodnevnoj upotrebi, kako nakit izgleda na nekoj osobi i kako se uklapa sa garderobom i slično.

Ukoliko imate neku novu ideju za ovu opciju, slobodno podelite sa svima u komentarima…. 🙂

Share

Copycat
Zatrpan obavezama tek pre nekoliko dana sam uspeo prolistati aprilski broj časopisa Handmade Business. Posebnu pažnju privukla mi je rubrika “Just Ask” (Slobodno pitajte 🙂 ) u kojoj Donald Klark odgovara na pitanja čitalaca. Naime jedna čitateljka se žalila na pojavu radnje koja kopira njene proizvode i prodaje po nižoj ceni, a odgovor me naprosto oduševio jer uglavnom potvrđuje da moja filozofija po tom pitanju nije jedinstvena.

Donald je svojevremeno imao sličan slučaj i tada je zatražio savet advokata koji se bavi pitanjem kopirajta. Nakon objavljivanja njegovog rada u knjizi “Teapots Transformed” svi radovi iz te knjige pojavili su se na tržištu u obliku minijatura urađenih u epoksi smoli i proizvedenih masovno u Indiji. Advokat ga je posavetovao da pokretanje procesa nije vredno truda jer, obzirom da reprodukcije nisu identične, u najboljem slučaju uspeli bi da zaustave dalju proizvodnju i da se trenutne zalihe unište.

U današnje vreme masprodukcije i svepristunog Interneta jako je teško zaštiti svoje delo. Istog trenutka kada postavite svoj proizvod na Internet sa ciljem da ga prodate ili prezentujete javnosti on postaje dostupan “kreativcima” koji se bave kopiranjem i masprodukcijom. Štaviše postala je uobičajena pojava da se proizvodi sa Etsy-a pojavljuju na Alibabi (mada ima i obrnutih slučajeva, kada se proizvodi sa Alibabe prodaju na Etsy-u kao ručni rad, ali to je već druga tema). Iluzorno je pokušavati pokretati spor protiv svake pojedinačne fabrike stacionirane u Kini, a koja je neki vaš dizajn uvrstila u svoju redovnu ponudu, obzirom da se sve svodi na izuzetno skupu borbu sa vetrenjačama, za koju većina rukotvoraca nije finansijski sposobna.

Druga moguća solucija bi bila držati se podalje od Interneta, ali sve i da svedemo prodaju na ulične sajmove ne možemo kupcima zabraniti da svoje oduševljenje našim proizvodom podele sa prijateljima na nekoj društvenoj mreži 🙂

Lično sam imao par slučajeva kopiranja na samom Etsy-u i uglavnom se završilo tako što sam ih zapratio i srckao svaki proizvod koji je bio kopija mog. To je uglavnom bilo dovoljno da počnu sa korekcijom kursa ili apsolutno odustanu od kopiranja (ili čak i od same prodavnice, što mi je u suštini i žao). Postoji i mogućnost prijavljivanja Etsy-u radnje koja se bavi kopiranjem i prepuštanje njima da reše taj problem, ali je svakako dobra praksa kontaktirati prodavca pre prijavljivanja Etsy.

Mišljenja sam da je ipak najbolja praksa trčati maraton malko brže od onih koji nas slede, a to je bio i Donaldov zaključak. Treba svoj rad konstantno unapređivati i poboljšavati. Uvoditi nove tehnike i nove modele, stavljajući tako pred kopirača nove izazove. Kada je počeo da vas kopira, njegova veština je bila slabija od vaše, pa je najbolja praksa da ne posustajete i da tu prednost održavate. Taj lični napredak će svakako biti primećen i nagrađen i od strane vaših kupaca, pa ste tako dvostruko na dobitku. Iz tog razloga je najbolje posvetiti se sebi, svom radu i svojim kupcima, jer će u suprotnom ljutnja i bes samo poremetiti energiju vašeg bića.

Također sam mišljenja da kopiranje ne mora uvek biti loše po vaš rad. Ovih dana ste mogli primetiti i priču o Melissi Lay, čiji dizajn za majicu je “pozajmio” Target, lanac maloprodaja koji se bavi garderobom. Naime ona je prvo od prijatelja čula, a zatim se i lično uverila, da je Target kopirao jedan njen dizajn, neznatno ga izmenivši. Zajednica kreativaca je stala u njenu odbranu i digla pozamašnu prašinu u medijima donevši joj na taj način ogromnu popularnost, a sa druge strane Target je odlučio povući majice iz prodaje. Može li se zamisliti bolji scenario?

Melissa Lay - Sandilake Clothing

photo: https://instagram.com/sandilakeclothing/

Share

Stud earrings little birds Gray and blue

Foto: RadArtaDesign (https://www.etsy.com/shop/RadArtaDesign)

Pre par dana sam pisao o osobenostima novog Etsy dizajna i taktike promocije sopstvenih proizvoda u skladu sa njim. Rekli smo da je skupljanje srdaca (lajkova) od izuzetne važnosti za pozicioniranje našeg proizvoda u rezultatima Etsy pretrage, obzirom da veći broj srca (lajkova) znači i veću vidljivost našeg proizvoda kao rezultat bolje pozicije u pretragama.

U skladu sa tim, u mnogim timovima na Etsy-u su se počele igrati igrice uzajamnog srckanja, takozvani favatoni. Cilj igre je skupiti što više srdaca za svoj proizvod kako bi se bolje pozicionirao. Pravila su razna, negde je potrebno posrckati sve učesnike da bi se postavilo 3 ili 5 svojih proizvoda. Negde se postavlja jedan, a zauzvrat srcka 3 ili 5 iz teme… i slično. Meni su draži ovi drugi, koji mi donekle ostavljaju slobodu da svoj glas dajem nečemu što me zaista interesuje, ali ovi prvi imaju daleko veći efekat.

Međutim, u prvom slučaju se zna desiti da se igrica raširi na stotinjak strana, a kako se na svakoj strani nađe 20-30 listinga za srckanje, to zna biti popriličan posao. Da bi olakšao sebi, kreirao sam malu skripticu koja mi omogućuje da odjednom kliknem na sve Favorite dugmiće na stranici i rešio sam da ju podelim sa vama.

Ukoliko koristite Firefox ili Chrome, prevucite ovaj link: Posrckaj na liniju sa bookmarkovima ispod adresne linije pretraživača. Kasnije, kada u nekom timu otvorite stranicu teme potrebno je samo da kliknete na dugmence u bookmark baru i svi predmeti će biti instant lajkovani.

Za početak, možete se igrati na Serbian Street Teamu, a predlažem i The Crazy Advertisers Team, kao i Shameless Advertising. Ukoliko ste naišli na neki veći tim sa puno igrača i imate pozitivna iskustva, slobodno podelite u komentarima.

prevuci link

Kako prevući link 🙂

Share

Kako pojesti slona?

Foto: MWashburnArt (http://MWashburnArt.etsy.com)

Razmišljate o tome da postanete sam svoj gazda? Imate ideju? Ali?

Pokretanje sopstvenog posla može izgledati istovremeno primamljivo i zastrašujuće. Razmislili ste šta biste želeli raditi i kako, ali plaše vas i same pomisli na prateće aktivnosti koje slabije poznajete, prezentovanje proizvoda na Internetu, marketing, prodaja… Čine vam se strašnim, nedokučivim, “ja-to-ne-mogu” stvarima?

Ukoliko pokušavate unapred sagledati celokupnu sliku i odjednom naučiti sve neophodno doći će do konfuzije i prirodno je da ćete imati strah od samog starta. Nijedna velika kompanija nije izgrađena za kratko vreme. Setite se da je današnji div Apple, pre samo tridesetak godina bio smešten u jednu garažu.  Hiljadama godina ponavljamo staru Kineska poslovicu koja kaže da i najduže putovanje počinje prvim korakom. Međutim, neverovatno mali broj ljudi se odvaži da učini i taj prvi korak. Zvuči previše jednostavno da bi bilo istinito, ali ono što je činjenica je da vaš cilj nikada neće doći k’ vama, već je na vama da koračate ka njemu. Ukoliko ne verujete, slobodno sedite negde u zapećak i čekajte na svoje snove. Možda se i ostvare…

Želja za pokretanjem posla je najvažnije što morate posedovati, a pitanjem “Kako da pokrenem svoj posao?” ste uveliko napravili prvi i najvažniji korak na svom putovanju. To je ujedno i korak koji Vas izdvaja od mnogih, jer većina ljudi ne stigne ni do njega. Pretpostavljate da bi sledeće bilo da napravite biznis plan, upišete studije menadžmenta, prikupite ogromna novčana sredstva?

Ne!

Sledeće što trebate učiniti je još jedan mali korak, jer, setite se, Vaše putovanje se sastoji od mnoštva malih koraka. Ne počinjite od velikih planova, već sedite i razmislite šta je ono što znate i ko su ljudi koje poznajete. Napravite neki proizvod koji znate, pokažite ga ljudima koje poznajete.

Saslušajte njihvo mišljenje. Razmislite šta biste poboljšali, šta promenili. Da li ste nešto pogrešili? Da li ste korak bliže svom cilju ili ste se udaljili? U svakom slučaju, nešto ste naučili.

Ako pažljivo analizirate svoj korak (ispravan ili pogrešan) svakoga dana ćete naučiti nešto novo i polako ćete napredovati. Trudite se da svaki dan napavite barem jedan mali korak i da nešto iz njega i naučite.

Da li znate kako pojesti slona?
Zalogaj po zalogaj.
Mislite o tome.

Share